1800 6786

Bảo hiểm tiện lợi

Dòng bảo hiểm tiện lợi GIC Easy dành cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ Bạn nguồn tài chính để vượt qua các rủi ro trong cuộc sống theo cách đơn giản và đảm bảo nhất nhờ ứng dụng mã thẻ cào và công nghệ thông tin vào quy trình phân phối và cấp đơn bảo hiểm. Sản phẩm của Dòng bảo hiểm tiện lợi GIC Easy được thiết kế đóng gói thành các gói cụ thể, với các quyền lợi bảo hiểm cơ bản thiết yếu và mức phí hợp túi tiền.

...
Bảo hiểm GIC Easy Xe máy

Tích hợp dịch vụ cứu hộ 24/7, miễn phí tại trên 50 tỉnh/thành

...
Bảo hiểm GIC Easy Tai nạn cá nhân

Xử lý hiệu quả chi phí y tế do tai nạn với 3 tầng bảo vệ

...
Bảo hiểm GIC Easy An Cư

Giải pháp Bảo hiểm Cháy Nổ toàn diện nhất dành cho nhà ở và căn hộ