1800 6786

Vui lòng nhập số serial của thẻ

{{step1.error | lowercase| translate}} Bạn cần hỗ trợ?

Nhập mã kích hoạt

(Mã số dưới lớp bạc)
{{step2.error | lowercase| translate}} Bạn cần hỗ trợ?

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm bảo hiểm tại GIC

Mã số Hợp đồng của bạn: {{ctrl.orderRes.thongTinChung_SoHopDong}}

Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng sẽ được gửi về cho bạn theo địa chỉ bạn đã điền.

Nếu có thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ hotline 1800 6786 (miễn phí cước gọi) hoặc gửi email đến chamsockhachhang@gic.com.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.


Bạn có thể xem lại Đơn hàng trong Quản lý hợp đồng.