1800 6786

Hành trình của GIC

2020
Trong năm 2020, GIC đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu và phân phối sản phẩm GIC Easy qua kênh Telesales và Digital. Đồng thời, ký kết hợp tác Bancassurance: Mirae Asset, VFC, Paylater.
2019
GIC đạt tổng doanh thu đến 1.400 tỷ đồng với đội ngũ nhân sự lên đến gần 600 nhân sự. Phục vụ 2,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Triển khai ký kết hợp tác với Bolttech cho ra mắt dòng sản phẩm Bảo hiểm Thiết bị di động. Và một số đối tác lớn như JACSS, Momo.
2018
GIC triển khai hợp tác với ERGO và ERV cho ra mắt dòng sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Global Safe. Mở rộng kênh phân phối Bancass qua việc ký kết hợp tác: Eximbank, Nam Á Bank, HDBank, Easy Credit, FCCOM.
2017
Cho ra mắt dòng sản phẩm bảo hiểm tiện lợi GIC Easy. Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ qua hơn 10 đối tác Ngân hàng và Đại lý. Ký kết hợp tác: Mcredit, Smartnet, Doctor Đồng.
2016
Cổ phần của ERGO được tăng lên 43%. Ký kết hợp tác: TPBank, VPBank, MSB.
2015
GIC triển khai dự án Tái cơ cấu tổ chức, tạo tiền đề thực hiện các định hướng chiến lược kinh doanh mới. Đạt mốc 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ký kết hợp tác: Home Credit, OCB.
2014
Ngày 28/7, chuyển đổi cơ cấu thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.
2013
Cổ phần của ERGO được tăng lên 35%.
2012
GIC vươn lên Top 8 các doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam.
2011
Có sự đầu của tập đoàn ERGO đầu tư vào GIC đã giúp GIC tạo được một vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nâng cao nghiệp vụ và khả năng phục vụ khách hàng.
2010
ERGO – một trong những Tập đoàn bảo hiểm lớn ở CHLB Đức và Châu Âu với nền tảng hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm đã đầu tư vào GIC. Đánh dấu mốc quan trọng, tiếp thêm nguồn lực đưa GIC thực hiện mục tiêu trở thành TOP trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.
2009
Doanh thu GIC đạt 262 tỷ đồng. Gồm 15 công ty thành viên trên cả nước
2008
EVN đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược của GIC. Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng.
2007
Ngày 26/7, Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Mục tiêu doanh thu đến cuối năm 2007, GIC sẽ đạt 300 tỷ và trở thành 1 trong 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trên thị trường Việt Nam. GIC là 1 trong 4 công ty được triển khai Bảo hiểm Hàng không tại Việt Nam.
2006
Ngày 19/6/2006 , Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn (GIC) được thành lập. Trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. với vốn điều lệ: 80 tỷ đồng.
2020
Trong năm 2020, GIC đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu và phân phối sản phẩm GIC Easy qua kênh Telesales và Digital. Đồng thời, ký kết hợp tác Bancassurance: Mirae Asset, VFC, Paylater.
2018
GIC triển khai hợp tác với ERGO và ERV cho ra mắt dòng sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Global Safe. Mở rộng kênh phân phối Bancass qua việc ký kết hợp tác: Eximbank, Nam Á Bank, HDBank, Easy Credit, FCCOM.
2016
Cổ phần của ERGO được tăng lên 43%. Ký kết hợp tác: TPBank, VPBank, MSB.
2014
Ngày 28/7, chuyển đổi cơ cấu thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu.
2012
GIC vươn lên Top 8 các doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam.
2010
ERGO – một trong những Tập đoàn bảo hiểm lớn ở CHLB Đức và Châu Âu với nền tảng hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm đã đầu tư vào GIC. Đánh dấu mốc quan trọng, tiếp thêm nguồn lực đưa GIC thực hiện mục tiêu trở thành TOP trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.
2008
EVN đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược của GIC. Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng.
2006
Ngày 19/6/2006 , Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn (GIC) được thành lập. Trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. với vốn điều lệ: 80 tỷ đồng.
2019
GIC đạt tổng doanh thu đến 1.400 tỷ đồng với đội ngũ nhân sự lên đến gần 600 nhân sự. Phục vụ 2,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Triển khai ký kết hợp tác với Bolttech cho ra mắt dòng sản phẩm Bảo hiểm Thiết bị di động. Và một số đối tác lớn như JACSS, Momo.
2017
Cho ra mắt dòng sản phẩm bảo hiểm tiện lợi GIC Easy. Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ qua hơn 10 đối tác Ngân hàng và Đại lý. Ký kết hợp tác: Mcredit, Smartnet, Doctor Đồng.
2015
GIC triển khai dự án Tái cơ cấu tổ chức, tạo tiền đề thực hiện các định hướng chiến lược kinh doanh mới. Đạt mốc 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ký kết hợp tác: Home Credit, OCB.
2013
Cổ phần của ERGO được tăng lên 35%.
2011
Có sự đầu của tập đoàn ERGO đầu tư vào GIC đã giúp GIC tạo được một vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nâng cao nghiệp vụ và khả năng phục vụ khách hàng.
2009
Doanh thu GIC đạt 262 tỷ đồng. Gồm 15 công ty thành viên trên cả nước
2007
Ngày 26/7, Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Mục tiêu doanh thu đến cuối năm 2007, GIC sẽ đạt 300 tỷ và trở thành 1 trong 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trên thị trường Việt Nam. GIC là 1 trong 4 công ty được triển khai Bảo hiểm Hàng không tại Việt Nam.