1800 6786

Recruitment

...


Found {{data.totalItemCount}} job jobs
{{job.title}}
Đã sao chép
{{job.location}}
{{job.salary}}

Application deadline: {{job.expiredDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
Tầm quan trọng
Của đội ngũ nhân sự tại GIC
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Veniam vitae consequuntur culpa nam delectus ab necessitatibus quis laudantium nulla quidem.
01
những con người thông minh năng động và sáng tạo
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.
02
luôn coi trọng yếu tố con người
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.
03
Cơ sở vật chất hiện đại
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.
01
những con người thông minh năng động và sáng tạo
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.
02
luôn coi trọng yếu tố con người
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.
03
Cơ sở vật chất hiện đại
GIC Easy xe máy là dòng bảo hiểm xe máy đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp 4 quyền lợi trong 1, bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 tại 50 tình thành. Giúp bạn được bảo vệ một cách toàn diện nhất trên mọi hành trình và luôn an tâm tiến bước.