1800 6786
Cùng bạn
không ngừng tiến bước

Chúng tôi định hướng xây dựng GIC trở thành nhà bảo hiểm thấu hiểu khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo tôn chỉ “Bảo hiểm là thấu hiểu”.

GIC đang dồn hết tâm huyết để thực hiện cam kết này trong từng hoạt động kinh doanh. Chúng tôi xem khách hàng là tâm điểm của mọi hoạt động, luôn luôn lắng nghe và am hiểu sứ mệnh đích thực của ngành bảo hiểm.

tìm hiểu thêm
tìm hiểu thêm

Why choose GIC?

Thành Viên Của

ERGO: Tập đoàn bảo hiểm Quốc tế ERGO (CHLB Đức) là cổ đông chiến lược của GIC, giúp nâng cao năng lực hoạt động và phục vụ khách hàng.
2.5 Triệu + Khách hàng

2,5 triệu khách hàng: GIC tự hào đã và đang cung ứng đa dạng các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho hơn 2,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam trong suốt hơn 14 năm qua.
Mạng lưới 60 Tỉnh thành

ERGO: Tập đoàn bảo hiểm Quốc tế ERGO (CHLB Đức) là cổ đông chiến lược của GIC, giúp nâng cao năng lực hoạt động và phục vụ khách hàng.

Choose suitable insurance package for you

Diverse products, easy online purchase

News and Promotions

Quản lý
Hợp đồng bảo hiểm
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia, nihil reiciendis? Nemo quae beatae dolorum repudiandae sapiente consequatur quos assumenda.